Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 36

Số lượt truy cập: 40965090

Chung tay cải cách hành chính

Bộ Y tế tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014

26/09/2014 16:59

Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ mà Bộ Y tế đã rất coi trọng thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2014.

Xem tiếp

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ