Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 231

Số lượt truy cập: 44253071

Chung tay cải cách hành chính

Quy trình tự hủy tài liệu của Bộ Y tế

31/03/2017 10:42

Quy trình tự hủy tài liệu của Bộ Y tế

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4902
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 108
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ