Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 225

Số lượt truy cập: 44252924

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008

Kế hoạch 1127/KH-BYT về việc Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2016

14/04/2016 10:13

tg-2015-1127-1.pdftg-2015-1127-1.pdf

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4902
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 107
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ