Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 112

Số lượt truy cập: 45845680

Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tại Bộ Y tế trong Quý I, II

(26/09/2014 16:58)

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Y tế đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ