Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 229

Số lượt truy cập: 44253233

Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4902
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 114
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ