Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 80

Số lượt truy cập: 49170803

Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Công văn số 1275/BYT-TB-CT

12/05/2016 09:55

Về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư số 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ