Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 178

Số lượt truy cập: 44276104

Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Công văn số 1528/BYT-TB-CT

12/05/2016 09:53

Về việc đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4877
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10532
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ