Banner header
TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tai Nạn giao Thông Và Các Biện Pháp Phòng Tránh Đối Với Trẻ Em

(19/01/2017 15:46)

Tai nạn giao thông (TNGT) là những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông, gây ra bởi các phương tiện và người tham gia giao thông (bao gồm người điều khiển phương tiện và người tham gia các phương tiện đó). Đây là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, với con số thiệt hại về người và của do TNGT ngày một tăng đến mức báo động nghiêm trọng. TNGT có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, với mọi loại phương tiện (đường sắt, đường không, đường thuỷ) nhưng đặc biệt đáng lo ngại là đường bộ. Điều đáng mừng là phần lớn TNGT đều có thể phòng tránh được.