Banner header
CÁC MÔ HÌNH AN TOÀN

Nhân rộng mô hình hình cộng đồng an toàn

(16/02/2017 15:30)

Xây dựng cộng đồng an toàn là một trong những vấn đề được các nước trên thế giới quan tâm và được xem là một chiến lược Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng.