Banner header
GIÁM SÁT, NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI GIÁM SÁT ĐIỂM ĐUỐI NƯỚC TẠI NAM ĐỊNH VÀ ĐỒNG THÁP TỪ THÁNG 7-12/2011

(24/08/2012 00:00)

Tại ViệtNam, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai sau tai nạn giao thông, chiếm 10% tổng số tử vong nói chung

 • KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI GIÁM SÁT ĐIỂM ĐUỐI NƯỚC TẠI NAM ĐỊNH VÀ ĐỒNG THÁP TỪ THÁNG 7-12/2011

  (24/08/2012 00:00)

  Tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai sau tai nạn giao thông, chiếm 10% tổng số tử vong nói chung.

 • TÌNH HÌNH TỬ VONG TOÀN QUỐC NĂM 2010

  (24/08/2012 00:00)

  Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế từ số liệu báo cáo của 10.615 xã trong tổng số 11.112 xã của 63/63 tỉnh/thành phố cho thấy, trong năm 2010, toàn quốc có 337.218 trường hợp tử vong.

 • TÌNH HÌNH TỬ VONG TOÀN QUỐC NĂM 2010

  (24/08/2012 00:00)

  Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế từ số liệu báo cáo của 10.615 xã trong tổng số 11.112 xã của 63/63 tỉnh/thành phố cho thấy, trong năm 2010, toàn quốc có 337.218 trường hợp tử vong

 • Báo cáo công tác Phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng năm 2011

  (29/03/2012 00:00)

  Năm 2011 tại 55 tỉnh/thành phố có 1.247.209 trường hợp mắc tai nạn thương tích (TNTT) với tỉ suất là 1.645/100.000 người, tăng 0,16% so với năm 2010. Nhóm tuổi 15-19 có tỉ suất mắc TNTT cao nhất là 2.402/100.000 người; tiếp theo là nhóm 20-60 tuổi với tỉ suất 1.840/100.000; thấp nhất là nhóm 0-4 với tỉ suất 949/100.000 người. Tổn thương chi có tỉ lệ mắc cao nhất 33,52%. Địa điểm tai nạn: Tỉ lệ mắc TNTT trên đường đi chiếm tỉ lệ cao nhất (44,27%), chiếm tỉ lệ cao thứ hai là tai nạn thương tích tại nhà với 23,65%. TNTT tại trường học có tỉ lệ mắc thấp nhất (3,39%).

 • Báo cáo công tác Phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng năm 2011

  (29/03/2012 00:00)

  Năm 2011 tại 55 tỉnh/thành phố có 1.247.209 trường hợp mắc tai nạn thương tích (TNTT) với tỉ suất là 1.645/100.000 người, tăng 0,16% so với năm 2010. Nhóm tuổi 15-19 có tỉ suất mắc TNTT cao nhất là 2.402/100.000 người; tiếp theo là nhóm 20-60 tuổi với tỉ suất 1.840/100.000; thấp nhất là nhóm 0-4 với tỉ suất 949/100.000 người. Tổn thương chi có tỉ lệ mắc cao nhất 33,52%. Địa điểm tai nạn: Tỉ lệ mắc TNTT trên đường đi chiếm tỉ lệ cao nhất (44,27%), chiếm tỉ lệ cao thứ hai là tai nạn thương tích tại nhà với 23,65%. TNTT tại trường học có tỉ lệ mắc thấp nhất (3,39%)

 • Hội thảo đánh giá kết quả triển khai giám sát điểm đuối nước tại Nam Định

  (22/03/2012 00:00)

  Ngày 17/02/2012, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Nam Định đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai giám sát điểm đuối nước tại Nam Định

 • Hội thảo đánh giá kết quả triển khai giám sát điểm đuối nước tại Nam Định

  (22/03/2012 00:00)

  17/02/2012, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Nam Định đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai giám sát điểm đuối nước tại Nam Định.

 • Thông báo tình hình tai nạn thương tích 6 tháng đầu năm 2011

  (08/09/2011 00:00)

  Trong 6 tháng đầu năm 2011, tại 53 tỉnh/thành phố có 551.380 trường hợp mắc tai nạn thương tích (TNTT) với tỉ suất là 740,33/100.000 người, trong đó có 4.665 trường hợp tử vong chiếm tỉ lệ 0,84% so với tổng số mắc TNTT.

 • Thông báo tình hình tai nạn thương tích 6 tháng đầu năm 2011

  (08/09/2011 00:00)

  Trong 6 tháng đầu năm 2011, tại 53 tỉnh/thành phố có 551.380 trường hợp mắc tai nạn thương tích (TNTT) với tỉ suất là 740,33/100.000 người, trong đó có 4.665 trường hợp tử vong chiếm tỉ lệ 0,84% so với tổng số mắc TNTT.