Banner header
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Dự án tăng cường chăm sóc chấn thương trước viện tại Khánh Hòa 2008-2010

(28/07/2010 00:00)

Trong giai đoạn 2008-2010, được sự hỗ trợ của quỹ Atlantic Philanthropies, tổ chức Counterpart International phối hợp với Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà triển khai Dự án “Tăng cường Năng lực Chăm sóc Chấn thương trước nhập viện”. Mục đích của dự án là giảm thiểu tử vong và thương tật do thương tích gây ra tại Khánh Hoà thông qua một hệ thống chăm sóc chấn thương trước nhập viện toàn diện. Tổng kinh phí của Dự án là 400.000 USD.