Banner header

Tai Nạn giao Thông Và Các Biện Pháp Phòng Tránh Đối Với Trẻ Em

(19/01/2017 15:46)

Tai nạn giao thông (TNGT) là những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông, gây ra bởi các phương tiện và người tham gia giao thông (bao gồm người điều khiển phương tiện và người tham gia các phương tiện đó). Đây là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, với con số thiệt hại về người và của do TNGT ngày một tăng đến mức báo động nghiêm trọng. TNGT có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, với mọi loại phương tiện (đường sắt, đường không, đường thuỷ) nhưng đặc biệt đáng lo ngại là đường bộ. Điều đáng mừng là phần lớn TNGT đều có thể phòng tránh được.

WHO & UNICEF – mối quan tâm về thương tích do đuối nước trẻ em

(16/02/2017 15:47)

Năm 2005, WHO và UNICEF ra lời kêu gọi một nỗ lực toàn cầu để phòng chống những thương tích này. Năm 2006, lời kêu gọi đó được tiếp nối bởi kế hoạch hành động 10 năm của WHO về thương tích trẻ em. Kế hoạch này liệt kê các mục tiêu, hoạt động và các kết quả mong muốn về thương tích trẻ em và bao gồm các lĩnh vực số liệu, nghiên cứu, dự phòng, dịch vụ, xây dựng năng lực và truyền thông.

Phòng tránh tai nạn thương tích trong nhà tường

(19/01/2017 17:01)

Tai nạn thương tích (TNTT) rất dễ xảy ra vì ở lứa tuổi các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức,kỹ năng phong, tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Theo thống kê trong những năm qua một số nguy cơ TNTT như đuối nước, tai nạn giao thông…có chiều hướng gia tăng trong những kỳ nghỉ hè và đối tượng chủ yếu là trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên. Để từng bước hạn chế nguy cơ mắc và tử vong do TNTT trong kỳ nghỉ hè năm 2014, cùng tìm hiểu về TNTT và các biện pháp phòng tránh.