Banner header
Liên hệ

Văn phòng phòng chống tai nạn thương tích

Cục Y tế Dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế

Địa chỉ: 138 đường Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 7260237 - 7366349.

Fax: (84-4) 7260237 - 7366241.

Thư điện tử: pctntt@fpt.vn.