banner header
Cơ cấu tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010

(31/07/2008 00:00)

Trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn 1996-2000, công tác khám bệnh nghề nghiệp đã và đang được các địa phương cũng như các bộ ngành quan tâm.