banner header
Thông tin bệnh nghề nghiệp

BỆNH BỤI PHỔI-SILIC

(31/07/2008 00:00)

Bệnh bụi phổi-silic, là một trong các bệnh nghề nghiệp lâu đời nhất, cho đến ngày nay hàng năm vẫn có hàng ngàn người bị chết vì bệnh này trên khắp thế giới.