banner header
Giám sát môi trường lao động

PHÒNG CÁCH ÂM “DI ĐỘNG”

(14/04/2009 00:00)

Theo thống kê của Hội chống tiếng ồn thế giới (AICB), tại các nước công nghiệp hóa, trung bình có 1/4 đến 1/3 số người phải lao động trong môi trường có tiếng ồn. Bệnh điếc do tiếng ồn hay bệnh điếc nghề nghiệp (ĐNN) luôn đứng hàng đầu trong các bệnh nghề nghiệp ở nhiều nước trên thế giới.