banner header
Tin tức, sự kiện

Bệnh nghề nghiệp: Không nên xem thường!

(04/12/2018 02:03)

Thực tế những năm qua cho thấy, công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe người lao động và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, chủ doanh nghiệp, người lao động không nên xem thường vấn đề này.