Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 81

Số lượt truy cập: 49171006

Hoạt động lãnh đạo Bộ

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ VI

11/01/2017 15:30

Ngày 05/01/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VI (2015-2016), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2017-2018).


Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam; TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, trưởng các ban kỹ thuật Codex và các thành viên, đầu mối Codex tại các Bộ; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm; cùng lãnh đạo Cục, Vụ, Viện,  của Bộ Y tế.

05.01.2017. codex 1.jpg


GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những đóng góp mà Ủy ban Codex đã làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những mặt hạn chế chưa đạt được kết quả. Thứ trưởng mong rằng trong nhiệm kỳ tới các thành viên của Ủy ban Codex Việt Nam sẽ tích cực tham gia, đưa ra nhiều sáng kiến cũng như đóng góp tăng tính chủ động, hiệu quả trong các phiên họp của Đại hội đồng Codex.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt nam nhiệm kỳ VI và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII.  Trong nhiệm kỳ VI, Ủy ban Codex Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Tham gia tư vấn cho các cơ quan quản lý trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Xây dựng ý kiến của Việt Nam đối với các Dự thảo tiêu chuẩn Codex quốc tế; Chủ trì xây dựng thành công Quy phạm thực hành Codex về sản xuất Nước mắm; Chủ trì Phiên họp lần thứ 16 nhóm đặc trách ASEAN về Codex (ATFC 16) tại Hà Nội; Tổ chức 24  cuộc họp Codex quốc tế với sự tham gia của 77 đại biểu của các Bộ ngành và doanh nghiệp; Chuyển dịch các tài liệu, văn bản tiêu chuẩn Codex và phát hành ấn phẩm phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn về thực phẩm. Đại biểu của các Bộ, ban ngành và doanh nghiệp đã có ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Codex trong  nhiệm kỳ VII, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động của các Ban kỹ thuật Codex Việt Nam trong việc đóng góp ý kiến chuyên môn về các vấn đề an toàn thực phẩm phục vụ cho việc xây dựng lập trường của Việt Nam tại các cuộc họp  Ban kỹ thuật Codex quốc tế.

05.01.2017. codex 2.jpg


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hôi nghị, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam ghi nhận các kiến nghị và đề xuất của các đại biểu về kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII. PGS.TS Nguyễn Thanh Phong cũng cam kết trong nhiệm kỳ VII, Ủy ban Codex sẽ tích cực hơn nữa trong công tác điều phối các Bộ ngành cũng như các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đặc biệt là tuyên truyền về vai trò và hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam trong cộng đồng xã hội.


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ