Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 89

Số lượt truy cập: 53886370

Tin tức khác

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

05/12/2018 07:02

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin bại liệt bất hoạt ở quy mô công nghiệp

Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin bại liệt bất hoạt ở quy mô công nghiệp
Mã số: SPQG.05a.03
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Đặng Mai Dung
Thư ký nhiệm vụ: Ts. Nguyễn Thúy Hường
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế.
Kinh phí thực hiện: 31.000 triệu đồng
Từ vốn ngân sách sự nghiệp khoa học: 14.900 triệu đồng
Từ nguồn khác: 16.100 triệu đồng
Thời gian thực hiện: 48 tháng từ 01/2015 đến 12/2018 đã gia hạn lần 2
Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
+ Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì
+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ Báo cáo về sản phẩm KH&CN của nhiệm vụ
+ Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ
+ Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ
+ Báo cáo tự đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ
Thời gian Dự kiến tổ chức Đánh giá nghiệm thu: cuối tháng 12/2018 đầu tháng 01/2019
Địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ