Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 141

Số lượt truy cập: 51253509

Tin tức khác

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở”

05/07/2018 07:56

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở”Tài ​liệu Nội dung Hội nghị:Tai lieu dang len Cổng TTĐT BYT TAI LIEU HOI NGHI - PHAN 1.rarTai lieu dang len Cổng TTĐT BYT TAI LIEU HOI NGHI - PHAN 1.rar
Báo cáo của Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế: 5.BAO CAO CUA Vu BHYT_BYT_HNTT 6-7-18.doc5.BAO CAO CUA Vu BHYT_BYT_HNTT 6-7-18.doc


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ