Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 140

Số lượt truy cập: 53256798

Hoạt động lãnh đạo Bộ

Bộ Y tế quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

06/12/2018 04:11

Ngày 06/12/2018, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

           Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Đ/c Trần Hồng Hà, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương; Đ/c Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; Ủy viên các đảng ủy, chi ủy trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ …

6.12.2018. quan triet 3.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

6.12.2018. quan triet 1.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nêu rõ, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII lần này đã thống nhất ban hành những nghị quyết, quy định, kết luận quan trọng: Nghị quyết Trung ương số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 37 của Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: Đây là các Nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, phát triển Kinh tế - xã hội.  Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, củng cố xây dựng niềm tin của cán bộ, nhân dân với đảng.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị: các đại biểu tham dự Hội nghị cần dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm chắc các nội dung của Nghị quyết, quy định, kết luận; từ đó vận dụng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị vào mỗi Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, đặc biệt thể hiện vai trò trách nhiệm nêu gương trong việc học tập quán triệt thực hiện nghị quyết, quy định, kết luận trong Hội nghị hôm nay.

Đồng thời đóng góp những ý kiến, trao đổi, thảo luận, thông qua chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Y tế, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng bộ Bộ Y tế.

Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác y tế - dân số năm 2018, và tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác y tế - dân số năm 2019.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Viết Tiến  đề nghị các Bí thư cấp uỷ, phối hợp lãnh đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quán triệt nghị quyết, quy định, kết luận tới toàn thể đảng viên của đơn vị mình; thảo luận, thông qua chương trình hành động, kiểm tra giám sát, tổng hợp kết quả viết bài thu hoạch học Nghị quyết của đảng viên, báo cáo Đảng uỷ Bộ.

6.12.2018. quan triet 2.jpg
Đồng chí Trần Hồng Hà truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị Quyết

6.12.2018. quan triet 4.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, báo cáo viên cấp Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các  cơ quan Trung ương truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử B​ộ Y tế


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ