Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 94

Số lượt truy cập: 49165186

Hoạt động lãnh đạo Bộ

Hội nghị trực tuyến ngày 12/01/2017 (Từ 8h00 đến 18h00)

09/01/2017 15:32

Hội nghị trực tuyến Triển khai Công tác y tế năm 2017 tại hơn 700 điểm cầu

Hội nghị trực tuyến Triển khai Công tác y tế năm 2017 tại hơn 700 điểm cầu tại tuyến xã/huyện/thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu chính: Số 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Và hơn 700 điểm cầu tại tuyến xã/huyện/tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài liệu liên quan:
I. Cuộc họp từ 8h00 đến 12h00:


3. Kế hoạch: Kế hoạch 10.KH-BYT.pdfKế hoạch 10.KH-BYT.pdf

II. Cuộc họp từ 13h00 đến 18h00: 
5. Market phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu: Market Hoi nghi.docMarket Hoi nghi.doc

6. Tài liệu liên quan: 
e. Các bài tham luận: Cac bai tham luan.zip
​​
​​​​​​​​​​


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ