Đang truy cập: 170

Số lượt truy cập: 44296716

Gửi thông tin phản ánh

Thông tin đầu mối liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Kim Anh
Điện thoại: 04 62732177 - 0989 588 704
Thư điện tử: anhnk.vpb1@moh.gov.vn

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5028
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ