Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 147

Số lượt truy cập: 50037375

Đổi mới phong cách, thái dộ của cán bộ Y tế

Kế hoạch truyền thông Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

19/08/2015 14:30


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ