Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 173

Số lượt truy cập: 44296834

Đại hội Đảng Bộ Y tế

Công văn số 713/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 11:01

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5028
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ