Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 202

Số lượt truy cập: 51213595

Công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm

Công văn số 1180/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

17/11/2017 15:56

Khoa Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

1180MT-HC.pdf1180MT-HC.pdf


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ