Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 62

Số lượt truy cập: 47614512

Công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm

Công văn số 1148/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

17/11/2017 15:53

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

1148MT-HC.pdf1148MT-HC.pdf


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ