Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 177

Số lượt truy cập: 44276073

Đại hội Đảng Bộ Y tế

Công văn số 713/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 11:01

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4877
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10532
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ