Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 61

Số lượt truy cập: 52621134

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2015 - 2020

Bộ Y tế triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm và phân tích thông tin tại Hồ Chí Minh

09/10/2018 07:47

Ngày 08/10/2018, Cục An toàn thực phẩm tổ chức Tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm và phân tích thông tin cho cán bộ thuộc Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, các Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ