Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 177

Số lượt truy cập: 44275866

Thông tin, chính sách, quy định An toàn thông tin

Chính sách quyền riêng tư

01/04/2015 18:40

Các chính sách quyền riêng tư được áp dụng tại Cổng thông tin Bộ Y tế - http://moh.gov.vn

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4875
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10534
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ