Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 80

Số lượt truy cập: 53886334

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ Y TẾ

01/03/2016 09:10


DANH SÁCH DVCTT MỨC ĐỘ 3


TT

Tên DVCTT

Địa chỉ

Đơn vị thực hiện

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

http://qlhanhnghekcb.gov.vn

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

2

Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

3

Đề nghị cấp điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế  (B-BYT-185188-TT)

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế  (B-BYT-185197-TT)

6

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc

http://125.212.203.66/thongtinthuoc

Cục Quản lý Dược

 


DANH SÁCH DVCTT MỨC ĐỘ 4


TT

Tên DVCTT

Địa chỉ

Đơn vị thực hiện

7

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn

Cục An toàn thực phẩm

8

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước

http://congbosanpham.vfa.gov.vn 

Cục An toàn thực phẩm

9

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu

10

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

11

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng)

12

Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

13

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

14

Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

15

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn 

Cục An toàn thực phẩm

16

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

17

Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu

https://vnsw.gov.vn 

Cục An toàn thực phẩm

18

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu

https://vnsw.gov.vn 

Cục An toàn thực phẩm

19

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm được sản xuất trong nước (gồm: các hóa chất, chế phẩm mới được sản xuất trong nước; đã được cấp số lưu hành nhưng có thay đổi ...)

http://dichvucong.vihema.gov.vn 

Cục Quản lý Môi trường y tế

20

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm được nhập khẩu (đã được cho phép sử dụng ở nước ngoài nhưng lần đầu tiên được nhập khẩu để sử dụng ở Việt Nam)

21

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung quy cách đóng gói

22

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung hình thức hoặc nội dung mẫu nhãn

23

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung địa chỉ đơn vị sản xuất, địa chỉ đơn vị đăng ký

24

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

25

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký chính thức

26

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung địa điểm sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm tại nước ngoài thành sang chai đóng gói hóa chất, chế phẩm tại Việt Nam

27

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung tác dụng, chỉ tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng

28

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành lại các hóa chất, chế phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành nhưng số đăng ký lưu hành sắp hết hiệu lực

29

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành lại các hóa chất, chế phẩm là nguyên liệu để sản xuất chế phẩm diệt côn trùng

30

Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để làm khảo nghiệm, kiểm nghiệm

31

Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để nghiên cứu; viện trợ; sử dụng cho mục đích đặc thù khác

32

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

33

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

https://vnsw.gov.vn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

34

Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

35

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

http://dmec.moh.gov.vn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

36

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

37

Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

38

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

39

Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế

40

Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể

41

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế nhóm A chưa có số đăng ký lưu hành

42

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

43

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

44

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

45

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

46

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành

47

Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

48

Công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

49

Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

50

Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

https://vnsw.gov.vn

Cục Quản lý Dược

51

Kê khai/kê khai lại giá thuốc

http://125.212.203.67/kekhaigia

Cục Quản lý Dược

52

Tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc

http://125.212.203.68/DKT

Cục Quản lý Dược

53

Nhập khẩu thuốc thành phẩm

https://vnsw.gov.vn

Cục Quản lý Dược

54

Đăng ký nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

http://tnls.asttmoh.vn

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

55

Thẩm định, phê duyệt đề cương nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

56

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

http://dmec.moh.gov.vn

Các Sở y tế

57

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

58

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 ​