Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 244

Số lượt truy cập: 44252567

Tin hoạt động

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế

19/09/2017 14:54

Ngày 19/9/2017, tại Bộ Y tế, Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) đã có buổi báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả và tiến độ triển khai của dự án, kế hoạch triển khai giai đoạn 2017 – 2020.

Xem tiếp

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4901
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 107
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10460
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ