Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 15

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Đăng ký nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-004622-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
2 Đăng ký thử lâm sàng trang thiết bị y tế Số hồ sơ: B-BYT-013107-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
3 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, ngành trung ương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
4 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
5 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộcSở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
6 Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
7 Bệnh viện Xây dựng, Bộ Xây dựng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
8 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành; Sau đại học (Chuyên khoa II; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức; BSNT; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân; Chuyên khoa I; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân), Đại học (Y khoa/ Y đa khoa), Cao đẳng (Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
9 Bệnh viện 19-8, Bộ Công An công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành; Sau đại học (Thạc sĩ, ngành Y học cổ truyền), Đại học (Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Cao đẳng (Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược, Dinh dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
10 Công bố công khai Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo 1. cvc-2018-946-1.PDF
2. scan so 680.pdf
11 Công bố công khai Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo 1. cvc-2018-1059-1.PDF
12 Công bố công khai cơ sở khám, chữa bệnh (Bệnh viện Chợ Rẫy) đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
13 Công bố công khai cơ sở khám, chữa bệnh (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo 1. 2_TL cong bo BV NT.pdf
14 Công bố công khai Bệnh viện 199 – Bộ Công an đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo 1. B n công b theo N 111-BV 199.pdf
15 Công bố công khai cơ sở khám, chữa bệnh (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo 1. 4_ND 111_BAN CONG BO CHINH THUC BVYHCTTW.PDF