Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 25

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Cấp giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Số hồ sơ: B-BYT-184579-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
2 Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Số hồ sơ: B-BYT-184585-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
3 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Số hồ sơ: B-BYT-184587-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
4 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Số hồ sơ: B-BYT-184597-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
5 Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Số hồ sơ: B-BYT-247979-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
6 Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Số hồ sơ: B-BYT-247994-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
7 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV Số hồ sơ: B-BYT-250415-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
8 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV Số hồ sơ: B-BYT-250509-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
9 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng: Số hồ sơ: B-BYT-250513-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
10 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV do thay đổi người phụ trách hoặc nhân viên trực tiếp thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV hoặc thay đổi về vị trí cơ sở xét nghiệm Số hồ sơ: B-BYT-250519-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
11 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV do hết hạn, bổ sung kĩ thuật xét nghiệm HIV, bị dhu hồi giấy chứng nhận Số hồ sơ: B-BYT-250523-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
12 Thủ tục chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV Số hồ sơ: B-BYT-250527-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
13 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động Số hồ sơ: B-BYT-253519-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
14 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Số hồ sơ: B-BYT-253523-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
15 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng Số hồ sơ: B-BYT-253525-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Phòng chống HIV/AIDS Sở Y tế