Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 23

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Đăng ký quảng cáo hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế Số hồ sơ: B-BYT-019551-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
2 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa. Số hồ sơ: B-BYT-112438-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
3 Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với phương tiện vận tải đường bộ và tàu hỏa. Số hồ sơ: B-BYT-112447-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
4 Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy. Số hồ sơ: B-BYT-112452-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
5 Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền. Số hồ sơ: B-BYT-112461-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
6 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đối với tàu bay. Số hồ sơ: B-BYT-112474-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
7 Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với tàu bay. Số hồ sơ: B-BYT-112482-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
8 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu. Số hồ sơ: B-BYT-112492-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
9 Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa. Số hồ sơ: B-BYT-112494-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
10 Cấp Phiếu tiêm chủng quốc tế. Số hồ sơ: B-BYT-112496-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
11 Chấp thuận kết quả đo môi trường làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại Số hồ sơ: B-BYT-138584-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế dự phòng và môi trường Y tế dự phòng Sở Y tế
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. Số hồ sơ:B-BYT-260026-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Y tế dự phòng Sở Y tế
13 Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV. Số hồ sơ:B-BYT-245083-TT. Cơ quan thống kê: Bộ Y tế. Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
14 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toànsinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất. Số hồ sơ:B-BYT-245321-TT. Cơ quan thống kê: Bộ Y tế. Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
15 Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III,IV do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm. Số hồ sơ:B-BYT-245324-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế. Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng