Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Tên công ty Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Số hồ sơ: B-BYT-179978-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế
Lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
Nội dung
 

Thông tin

 

Lĩnh vực:

Sức khoẻ sinh sản

quan thẩm quyền quyết định:

Bộ Y tế

quan trực tiếp thực hiện TTHC:

sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ

Đối tượng thực hiện:

nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới tính.

 

Các bước

 

 

 

Tên bước

 

tả bước

1.

Bước 1

Người đề nghị xác định lại giới tính gửi hồ đến sở khám bệnh, chữa bệnh

được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt sở khám bệnh chữa bệnh)

2.

Bước 2

sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.

3.

Bước 3

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xem xét trả lời bằng văn bản cho người đề nghị xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải văn bản trả lời nêu do.

4.

Bước 4

Gửi văn bản đến người đề nghị xác định lại giới tính.

 

Thành phần hồ

1

Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính.

2

Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1

Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính (dùng cho người đủ đủ 18 tuổi trở lên)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp của TTHC (2)

 

2- Thông số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008. Về xác định lại giới tính

            Tài liệu đính kèm​

m.135.docm.135.doc

ND_88-2008-ND-CP.135.DOCND_88-2008-ND-CP.135.DOC

TT-29.2010.TT-BYT+ngay+24.5.2010.135.docTT-29.2010.TT-BYT+ngay+24.5.2010.135.doc


Tệp đính kèm