Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Tên công ty Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-179885-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế
Lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
Nội dung
 Thông tin

 

Lĩnh vực:

Sức khoẻ sinh sản Sức khoẻ sinh sản Sức khoẻ sinh sản

quan thẩm quyền quyết định:

Bộ Y tế

quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Vụ Sức khỏe mẹ trẻ em.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

 

 

Tên bước

 

tả bước

1.

Bước 1

Hồ đề nghị thẩm định đối với các sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế gửi về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe mẹ - Trẻ em).

2.

Bước 2

Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe mẹ - Trẻ em) tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ, Bộ Y tế thành lập đoàn thẩm định thẩm định theo quy định.

3.

Bước 3

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Biên bản thẩm định, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét ban hành văn bản công nhận sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải văn bản trả lời nêu do.

4.

Bước 4

Gửi Quyết định công nhận hoặc văn bản không công nhận đến sở khám chữa bệnh.

 

Thành phần hồ

1.

1- Văn bản đề nghị thẩm định

2.

2- Bản thuyết minh về sở vật chất, trang thiết bị nhân sự bảo đảm điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Đối với sở không phòng xét nghiệm nghiệm di truyền tế bào di truyền phân tử thì phải hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với sở có phòng xét nghiệm trên;

3.

3- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ trực tiếp thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Trường hợp cán bộ không văn bằng sau đại học thì phải giấy do Giám đốc sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận đã 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị những khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa định hình chính xác

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

1. Điều kiện về sở vật chất:

a) Phải bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoại, sản, nhi của Nhà nước tuyến trung ương hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 tuyến tỉnh hoặc bệnh viện nhân điều kiện tương đương;

b,Có phòng xét nghiệm di truyền tế bào di truyền phân tử. Trường hợp sở khám bệnh, chữa bệnh chưa phòng xét nghiệm này thì phải hợp đồng hỗ trợ xét nghiệm với cơ quan, tổ chức phòng xét nghiệm di truyền tế bào di truyền phân tử hợp pháp;

c,Phòng (buồng) khám xác định lại giới tính được bố trí riêng biệt, kín đáo.

2.   Điều kiện về trang thiết bị y tế: Phải bộ dụng cụ phẫu thuật phù hợp cho phẫu thuật tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ.

3.   Điều kiện về nhân sự:

a) ít nhất 01 bác chuyên khoa nội tiết, 01 bác chuyên khoa ngoại. Các cán bộ này phải có trình độ sau đại học hoặc ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị những khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa định hình chính xác;

b) Trường hợp sở khám bệnh, chữa bệnh chưa bác chuyên khoa nội tiết thì thể ký hợp đồng với bác đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại điểm a Khoản này.

Căn cứ pháp của TTHC (2)

 

- Thông số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

- Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008. Về xác định lại giới tính

Tài liệu đính kèm

ND_88-2008-ND-CP.131.DOCND_88-2008-ND-CP.131.DOC ​

TT-29.2010.TT-BYT+ngay+24.5.2010.131.docTT-29.2010.TT-BYT+ngay+24.5.2010.131.doc


Tệp đính kèm