Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 21

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Đăng ký nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-004622-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
2 Đăng ký thử lâm sàng trang thiết bị y tế Số hồ sơ: B-BYT-013107-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
3 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động giám sát nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-258501-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Đào tạo và nghiên cứu y dược Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
4 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động kiểm tra nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-258508-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Đào tạo và nghiên cứu y dược Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
5 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động phân tích thống kê và quản lý dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-258518-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Đào tạo và nghiên cứu y dược Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
6 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động xét nghiệm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-258519-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Đào tạo và nghiên cứu y dược Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
7 Đăng ký lần đầu đối với tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có hoạt động hỗ trợ hành chính nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-258521-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Đào tạo và nghiên cứu y dược Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
8 Thông báo thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, người phụ trách chuyên môn; tên, địa chỉ trụ sở hoặc thông tin liên lạc hành chính của tổ chức hỗ trợ nghiên cứu. Số hồ sơ:B-BYT-258522-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Đào tạo và nghiên cứu y dược Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
9 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, ngành trung ương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
10 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
11 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộcSở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
12 Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
13 Bệnh viện Xây dựng, Bộ Xây dựng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
14 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành; Sau đại học (Chuyên khoa II; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức; BSNT; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân; Chuyên khoa I; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân), Đại học (Y khoa/ Y đa khoa), Cao đẳng (Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
15 Bệnh viện 19-8, Bộ Công An công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành; Sau đại học (Thạc sĩ, ngành Y học cổ truyền), Đại học (Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Cao đẳng (Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược, Dinh dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo