Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 1

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyềnquyết định của Thủ tướng Chính phủ Số hồ sơ: B-BYT-239029-TT. Cơ quan thống kê: Bộ Y tế. Hợp tác quốc tế Vụ Hợp tác quốc tế