Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 45

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đối với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các Bộ, các ngành, các bệnh viện ngoài công lập. Số hồ sơ: B-BYT-003574-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
2 Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Số hồ sơ: B-BYT-003933-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
3 Cấp Giấy phép hoạt động của ngân hàng mô. Số hồ sơ: B-BYT-003963-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
4 Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu. Số hồ sơ: B-BYT-039478-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
5 Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai. Số hồ sơ: B-BYT-039492-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
6 Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động. Số hồ sơ: B-BYT-039837-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
7 Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động. Số hồ sơ: B-BYT-039871-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
8 Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm. Số hồ sơ: B-BYT-039905-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
9 Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc BHXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu). Số hồ sơ: B-BYT-039941-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
10 Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát. Số hồ sơ: B-BYT-039982-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
11 Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Số hồ sơ: B-BYT-042899-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
12 Cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo. Số hồ sơ: B-BYT-043067-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Số hồ sơ: B-BYT-184967-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
14 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-185182-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
15 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-185188-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh