Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 80

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế. Số hồ sơ: B-BYT-038142-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Y dược cổ truyền Y dược cổ truyền Sở Y tế
2 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Số hồ sơ: B-BYT-038144-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Y dược cổ truyền Y dược cổ truyền Sở Y tế
3 Cấp giấy phép tổ chức đợt khám, chữa bệnh nhân đạo bằng YHCT Số hồ sơ: B-BYT-134472-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Y Dược cổ truyền Y dược cổ truyền Sở Y tế
4 Chấp thuận kết quả đo môi trường làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại Số hồ sơ: B-BYT-138584-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Y tế dự phòng và môi trường Y tế dự phòng Sở Y tế
5 Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Số hồ sơ: B-BYT-173076-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Số hồ sơ: B-BYT-173077-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Sở Y tế
7 Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý Số hồ sơ: B-BYT-179951-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Sở Y tế
8 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Số hồ sơ: B-BYT-184865-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Số hồ sơ: B-BYT-184872-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
10 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Số hồ sơ: B-BYT-184880-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
11 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Số hồ sơ:B-BYT-184896-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
12 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Số hồ sơ: B-BYT-184910-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế Số hồ sơ: B-BYT-184926-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
14 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế Số hồ sơ: B-BYT-184937-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế Số hồ sơ:B-BYT-184947-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Sở Y tế Khám chữa bệnh Sở Y tế