Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 131

Số lượt truy cập: 0

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Địa chỉ: 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 62732272 Email: vuttbctyt@gmail.com