Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 139

Số lượt truy cập: 0

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng ....

Mọi chi tiết liện hệ gửi về: Vụ Kế hoạch và Tài chính (Bộ Y tế) Địa chỉ: 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội Hoàng Thị Bích Ngọc tungoc78@yahoo.com Phạm Thị Minh Nga: pmnga72@yahoo.com.vn SĐT: 62732319