Vụ Hợp tác Quốc tế

Đ/c Lại Bình

Họ và tên: Đ/c Lại Bình

​​​Phó Vụ trưởng​