Vụ Hợp tác Quốc tế

Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu

Họ và tên: Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu

​​Phó Vụ trưởng